OIFPSC596/2015
ID intern unic:  360010
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 596
din  13.07.2015
cu privire la actualizarea anexei nr.1 la Regulamentul
aprobat prin Ordinul IFPS nr.70 din 31.03.2004
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 1338
    În scopul asigurării aplicării art.187 şi art.188 din Titlul V al Codului fiscal, precum şi în baza art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă varianta actualizată a anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de organizare şi prelucrare centralizată a documentelor în pachete, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.70 din 31 martie 2004, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale IFPS.
    3. Direcţia metodologie, evidență şi statistică fiscală va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Iuri LICHII

    Nr. 596. Chişinău, 13 iulie 2015.


    lista