OMTIDC133/2015
ID intern unic:  360149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 133
din  23.07.2015
cu referire la operarea unor modificări la Instrucţiunea
provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor
unitare pentru traficul auto internaţional,
aprobată prin Ordinul
Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor
nr.11 din 16.01.2010
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 1361
    În scopul executării indicației Guvernului nr. 3704-14 din 19.06.2015 prin care s-a solicitat excluderea imediată a obligației solicitanților de acte permisive sau servicii de a prezenta extrase din Registrele de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, cu modificarea tuturor actelor normative interne în acest sens, în conformitate cu prevederile Legii nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
ORDON:
    1. Se exclude pct. 7.1. lit. c) din Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.11 din 16.01.2010.
    2. Autoritatea administrativă “Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iulian Postică, viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                               Vasile BOTNARI

    Nr. 133. Chişinău, 23 iulie 2015.