HGC546/2015
ID intern unic:  360483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 546
din  14.08.2015
cu privire la modificarea punctului 23 din anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.744 din 20 iunie 2003
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 625
    În scopul asigurării funcţionării sistemului de eliberare a marcajelor de control conform art.9-10 din Legea nr.1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.42), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În punctul 23 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.744 din 20 iunie 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentului cu privire la modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.134, art.805), cu modificările ulterioare, cifra „0,5” se substituie prin cifra „0,8”.

    PRIM-MINISTRU                                                Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Stephane Christophe Bridе

    Nr. 546. Chişinău, 14 august 2015.