OIFPSC711/2015
ID intern unic:  360849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 711
din  25.08.2015
cu privire la modificarea și completarea Ordinului
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.402 din 13.05.2015
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 1688     Data intrarii in vigoare : 04.09.2015
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba modificări și completări la Ordinul nr.402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvîntul „și” se exclude, iar după sintagma „(conform anexei nr.3)” se completează cu textul „și lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art. 901 din Codul fiscal (conform anexei nr.4).”;
    2) se completează cu anexa nr.4, cu următorul conținut:

    anexa nr.4

    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, ulterior, îl va aduce la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

    ȘEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                             Iurii LICHII

    Nr. 711. Chişinău, 25 august 2015.