HGC604/2015
ID intern unic:  360851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 604
din  02.09.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 689 din 13 noiembrie 2009
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 253     art Nr : 693
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 litera a) din Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art.767), cu modificările ulterioare, sintagmele „dl Iurie LEANCĂ”, „dna Tatiana POTÎNG”, „dl Eugen CARPOV” și „dl Valeriu LAZĂR” se substituie cu sintagmele „dl Valeriu STRELEȚ”, „dl Gheorghe BREGA”, „dl Victor OSIPOV” şi, respectiv, cu „dl Stephane Christophe BRIDE”.

    PRIM-MINISTRU                                                                             Valeriu STRELEŢ

    Nr. 604. Chişinău, 2 septembrie 2015.