OMAIAC166/2015
ID intern unic:  360894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 166
din  04.09.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 120 din 17 iunie 2015
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257     art Nr : 1702
    În temeiul deciziei Comisiei centrale de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri, consemnat în procesul-verbal nr.2/2015 din 24.08.2015,
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.120 din 17 iunie 2015 „Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 166-176, art. 1102), se modifică după cum urmează:
    1) Anexa nr.1, Tabelul B. „Lista întreprinderilor de producere a distilatelor din fructe”, la „Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014” se completează cu rîndul 6, cu următorul cuprins:
6
Ştefan Vodă
SRL „Grape-Alliance”
Catan Alexandru
069194374
mun. Chişinău str. Industrială 23
mere

    2) Anexa nr. 4 „Lista colectorilor de struguri contractaţi de către întreprinderile de procesare în anul 2014” la „Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014”, se expune în redacţie nouă, conform anexei, la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se  publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vlad Loghin, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                          Ion SULĂ

    Nr. 166. Chişinău, 4 septembrie 2015.


Anexă

la ordinul Ministerului Agriculturii

şi Industriei Alimentare
nr. 166 din 4 septembrie 2015
 

„ Anexa nr. 4

la Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar

producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014,

aprobat prin Ordinul MAIA nr. 120 din 17.06.2015

 


Lista colectorilor de struguri

contractaţi de către întreprinderile de procesare în anul 2014


Nr.
d/o
Denumirea colectorilor
Codul fiscal / codul personal
Adresa juridică
Numele, prenumele conducătorului
Telefoane de contact
Denumirea întreprinderii de prelucrare
1

Călugăreanu Pavel

0980805191069

r-nul Ştefan-Vodă, s. Palanca

Călugăreanu Pavel

 

ÎS „CVC Mileştii Mici”

2

Axenti Gheorghe

0982901151592
s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul

Axenti Gheorghe

076715449

Combinatul
de Vinuri „Cricova”SA

3
Peev Ivan
0971903970335
mun. Comrat,

str. Pobeda 277

Peev Ivan
069137763

Combinatul deVinuri „Cricova”SA

4

„Clasicvinagro” SRL

1013606000180

r-nul Teleneşti, s.Budăi

I. Loghin
069303033

SA Agrofirma „Cimişlia”

ICS „Grape Valley”

5

„Agro-Bulgari” CP

1005611004143

r-nul Taraclia,

or. Tvardiţa,

str. Gagarin 34

Dolomanji I.I.
029163454

ПИК ВКЗ Золотой Аист

6

„Ostasim Grup” SRL

1003600119128

mun. Chişinău, str. Negruzzi 1

Leva Maria
022733003

ÎCS „Barza Neagră Grup” SRL

7

„GE-Service” SRL

1007611001607

mun. Comrat,
str. Fedico, 25

Tomailî Mihail
079253405 069518907

„Kazaiak Vin” SA

ПИК ВКЗ „Золотой Аист”

8

„Taix-Prim” SRL

1003600169341

mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 184, ap.17

Ciobanu T.
022503516 069161365

Export Bulgaria

9

„Colina Viilor” SRL

1006603001843

r-nul Cahul, s.Găvănoasa

Bubuec C.G.
029957428 029957473

„Vinia Traian” SA

10
„Flaminia” SRL
1014600027429

mun. Chişinău, şos. Munceşti 121

Rotaru E.
 

SA Agrofirma „Cimişlia”

11
„Ciniram” SRL
1008603001700

or. Taraclia,
str. Miciurin 14

Vornicescu Nicolai

 

„Kazaiak Vin” SA

12

„Dalimatex-Prim” SRL

1003600107293

mun. Chişinău, str. Ismail 102/6

Descalui Constantin

069175010

„Grape-Alliance” SRL

13

„Butucul Fermecat”

1010606006158

r-nul Teleneşti,
s. Budăi

Veşca Sergiu
069260378

Combinatul
de Vinuri „Cricova”SA