HGM632/2015
ID intern unic:  360945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  11.09.2015
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 723
    MODIFICAT
   
HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604
    HG217 din 05.04.17, MO109-118/07.04.17 art.292
    HG1447 din 30.12.16, MO19-23/20.01.17 art.33


    În vederea realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe şi a perfecţionării evidenţei statistice a comerţului exterior de mărfuri, cu alinierea acesteia la standardele internaţionale, precum şi în conformitate cu prevederile art. VII al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 529), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                           Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                      Ion Sulă

    Nr. 632. Chişinău, 11 septembrie 2015.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.632
din 11 septembrie 2015
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    2. În tot textul Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174-176, art. 1755), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „nomenclatorul de mărfuri” şi „Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    3. În tot textul Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 1285), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Nomenclatorul de mărfuri”, „Nomenclatorul de mărfuri al Republicii Moldova”, „Nomenclatorul mărfurilor” şi „Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    [Pct.4 abrogat prin HG1447 din 30.12.16, MO19-23/20.01.17 art.33]
    5. În tot textul Regulamentului privind importul în Republica Moldova a produselor originare din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 996), cuvintele „Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova” şi „Nomenclatorul Combinat” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    6. În punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 17 ianuarie 2008 „Cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale acordate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 16-17, art. 79), cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    7. În Reglementarea tehnică „Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1252 din 10 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 208-209, art. 1273), cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    8. În punctul 3 al Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1424), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    9. Punctul 3 al Regulamentului cu privire la importul în regim preferențial al unor tipuri de zahăr, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 183), se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 1701 91 000, cuvintele „aromatizante sau colorante” se substituie cu cuvintele „aromantizanţi sau coloranţi”.
    10. Tabelul de la punctul 3 al Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 2 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 241), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 0802, cuvintele „chiar fără coajă sau decorticate” se substituie cu cuvintele „chiar decojite sau fără pieliţă”;
    poziţia „0802 50 000 - Fistic” se substituie cu poziţiile „0802 51 000 -- În coajă” şi „0802 52 000 – Decojit”.
    11. În tabelul de la punctul 1 al Reglementării tehnice „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 203 din 11 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 253), cu modificările ulterioare, cuvintele „Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    12. Tabelul de la punctul 4 al Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 205 din 11 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 255), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 0708, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată”;
    poziţia 0713 20 00 va avea următorul cuprins:
„0713 20
Năut”;
    la poziţia 0713 50 000, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Bob mare (Vicia faba var major) şi măzăriche (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor)”.
    13. Tabelul de la punctul 1 al Reglementării tehnice „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 11 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 256), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 0901, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conţin cafea, indiferent de proporțiile amestecului”.
    14. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 8 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul rezervelor materiale ale statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 322), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    punctul 6:
    se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    litera e) se abrogă.
    15. La punctul 8 litera a) al Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 8 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 407), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul şapte se exclude;
    se completează cu următorul alineat:
    „Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    [Pct.16 abrogat prin HG217 din 05.04.17, MO109-118/07.04.17 art.292]
    [Pct.17 abrogat prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604]
    18. Tabelul de la punctul 3 al Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 5-7, art. 26), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 0702 00 000, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată”;
    la poziţia 0705 11 000, coloana a doua va avea următorul cuprins:
    „- Salată verde varietatea cu căpăţînă”;
    la poziţia 0709 60, coloana a doua va avea următorul cuprins: „- Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta”;
    la poziţia 0709 60 100, coloana a doua va avea următorul cuprins: „ - Ardei graşi”;
    poziţia 0803 00 190 se exclude;
    la poziţia 0805 50 100, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Lămîi (Citrus limon, Citrus limonum)”;
    la poziţia 0806, cuvîntul „(stafide)” se exclude;
    la poziţia 0806 10 100, prima coloană va avea următorul cuprins: „0806 10 10”;
    la poziţia 0808 20, prima coloană va avea următorul cuprins: „0808 30”;
    la poziţia 0809 30 100, prima coloană va avea următorul cuprins: „0809 30 10”;
    la poziţia 0810 10 000, prima coloană va avea următorul cuprins: „0810 10 00”.
    19. În tabelul de la punctul 3 al Reglementării tehnice „Măsline de masă”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 180 din 12 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, art. 241), cuvintele „Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    20. În punctul 3 al Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39-40, art. 251), cu modificările ulterioare, cuvintele „produsul „Cartofi pentru sămînţă” prevăzut în Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „produsul „Cartofi destinaţi însămînţării”, prevăzut în Nomenclatura combinată a mărfurilor”
    21. Tabelul de la punctul 1 al Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87-90, art. 510), cu completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Poziţia tarifară conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Denumirea produselor
1507

Ulei de soia şi fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1508

Ulei de arahide şi fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1509

Ulei de măsline şi fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1510 00

Alte uleiuri şi fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic şi amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracţiuni de la poziția 1509

1511

Ulei de palmier şi fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1512

Ulei de semințe de floarea-soarelui, de şofrănaş sau de semințe de bumbac şi fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1513

Ulei de cocos (ulei de copră), de sîmburi de palmier sau de babassu şi fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1514

Uleiuri de răpită, de rapiță sălbatică sau de muştar şi fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1515

Alte grăsimi şi uleiuri de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) şi fracțiunile acestora, fixe, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1804 00 000
Unt, grăsimi şi ulei de cacao”.
    22. În punctul 3 al Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 64-65, art. 385), cu modificările ulterioare, cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    23. Tabelul 1 de la punctul 3 al Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 119-120, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Poziţia tarifară conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Denumirea produselor (grupei de produse)

0401

Lapte şi smîntînă din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori

0402

Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori

0403

Lapte acru, lapte şi smîntînă covăsite, iaurt, chefir şi alte sortimente de lapte şi smîntînă fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori; produse obţinute din compuşi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, nedenumite şi necuprinse în altă parte

0405
Unt şi alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine
0406
Brînză şi caş”.
    24. Tabelul de la punctul 4 al Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1111 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1234), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    poziţia 2202 90 va avea următorul cuprins:
„2202

Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau legume de la poziţia 2009”.

    25. Punctul 2 al Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 23 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 367), se modifică după cum urmează:
    textul „Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.726), cu modificările ulterioare” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”;
    tabelul va avea următorul cuprins:

„Poziţia tarifară din Nomenclatura combinată a mărfurilor

Denumirea mărfii (grupelor de produse)

2208

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase:

2208 20
- Distilat de vin sau de tescovina de struguri:
2208 30
- Whisky:
2208 40

- Rom şi alte rachiuri obţinute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr:

2208 50
- Gin şi rachiu de ienupăr:
2208 60
- Votcă:
2208 70
- Lichioruri şi siropuri (cordial):
2208 90
- Altele:”.
    26. În tabelul de la punctul 1 al Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 473 din 3 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135-141, art. 519), prima coloană va avea următorul cuprins:

„Poziţia tarifară din Nomenclatura combinată a mărfurilor

    2202 90 10
    2203 00
    2206 00 391
    2206 00 591
    2206 00 891”.
    27. Punctul 4 al Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 598 din 13 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    textul „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    în tabel:
    cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 0602 40, prima coloană va avea următorul cuprins: „0602 40 000”;
    poziţiile 0602 90 510 şi 0602 90 590 se exclud.
    28. În punctul 25.4 al Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 20 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 187-190, art. 726), cuvintele „Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    29. Punctul 5 al Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 12 septembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 205, art. 816), se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 0713 33, cuvintele „grasă, inclusiv fasole” se exclud;
    poziţia 1209 91 100 se exclude.
    30. Cerinţele de calitate pentru orez şi crupe de orez, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 22 aprilie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 104-109, art. 322), se modifică după cum urmează:
    în tabelul de la punctul 1:
    cuvintele „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la poziţia 1006 40 000, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Brizură de orez”;
    în punctul 2 subpunctul 1), cuvintele „Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.632
din 11 septembrie 2015
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.726).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1415 din 11 decembrie 2008 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1429).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 366 din 6 mai 2010 „Cu privire la modificarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 70-71, art. 435).
    4. Subpunctul 3) al punctului 1 şi anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 3 august 2011 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 666).
    5. Subpunctul 3) al punctului 1 şi anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 19 martie 2012 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 54-59, art. 201).