AMAE/2000
Внутренний номер:  361319
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 2000
от  22.06.2000
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA
CU PRIVIRE LA COOPERAREA ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, METROLOGIEI
ŞI CERTIFICĂRII

Опубликован : 30.12.2005 в Tratate Internationale Nr. 30     статья № : 452     Дата вступления в силу : 26.07.2001