DPO1779/2015
ID intern unic:  361445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1779
din  08.10.2015
privind  conferirea „Ordinului  Republicii”
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 527
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, pentru contribuţia substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi implementarea noilor metode de instruire, cercetare, diagnostic și asistență medicală, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” i se conferă  „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1779-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.