OCNAMM368/2015
ID intern unic:  361694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
ORDIN Nr. 368
din  19.08.2015
despre aprobarea formularelor de prezentare a informației privind
persoanele asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 2202     Data intrarii in vigoare : 01.09.2015
    MODIFICAT
    OCNAM283 din 13.07.18, MO285-294/03.08.18 art.1194


    Titlul în redacția OCNAM283 din 13.07.18, MO285-294/03.08.18 art.1194    Întru executarea prevederilor Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 “Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 “Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006, şi în temeiul p.29 lit.(e) din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002, și întru asigurarea activității uniforme a subdiviziunilor de relații cu beneficiarii,
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    1) Informația privind inițierea raporturilor de muncă, conform anexei nr.1;
    2) Instrucțiunea de completare și prezentare a informației privind inițierea raporturilor de muncă, conform anexei nr. 2;
    3) Formularul nr.2-04/l - “Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern”, conform anexei nr.3;
    4) Instrucţiunea cu privire la modul de completare și prezentare a Formularului nr.2-04/l, conform anexei nr. 4;
    5) Formularul nr.2-15/f - “Fişa contribuabilului”, conform anexei nr.5;
    6) Instrucţiunea cu privire la modul de completare și prezentare a Formularului nr.2-15/f, conform anexei nr. 6.
    [Pct.1 modificat prin OCNAM283 din 13.07.18, MO285-294/03.08.18 art.1194]
    2. Agențiile teritoriale sunt împuternicite să recepționeze, proceseze și completeze formularele aprobate.
    3. Se abrogă Ordinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 61-A din 08.04.2005 „Despre aprobarea unor formulare tipizate” cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Prin derogare de la pct.3, se permite, până la data de 1 ianuarie 2016, prezentarea listelor de evidență nominală în formatul aprobat prin Ordinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 61-A din 08.04.2005 „Despre aprobarea unor formulare tipizate” cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2015.
    6. Controlul executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum.

    VICEDIRECTORUL GENERAL AL
    COMPANIEI NAȚIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                    Vasile PASCAL

    Nr. 368-A. Chişinău, 19 august 2015.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OCNAM283 din 13.07.18, MO285-294/03.08.18 art.1194]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OCNAM283 din 13.07.18, MO285-294/03.08.18 art.1194]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6