*HANRE180/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  361721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  03.09.2015
privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de
Administrație al ANRE nr. 154/2015
din 18 iulie 2015
privind tarifele la gazele naturale
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 253     art Nr : 1693     Data intrarii in vigoare : 03.09.2015
    Urmare a demersului CNSM nr. 01-15/873 din 26.08.2015 și Deciziei Consiliului Suprem de Securitate din 5 august 2015 nr. 01/1-02-03 privind situația economico-financiară și social-politică din țară prin care s-a recomandat suspendarea hotărîrilor din 17-18 iulie 2015 privind majorarea tarifelor la gazele naturale și energie electrică și revizuirea acestora urmare a efectuării unei evaluări complexe a politicii tarifare în sectorul energetic, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se suspendă aplicarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale pe un termen de 60 de zile.
    2. S.A. ”Moldovagaz” și întreprinderile sale afiliate, în termen de 45 de zile din momentul adoptării prezentei hotărîri, vor prezenta Agenției un Raport de audit internațional asupra calculelor tarifului solicitat pentru aprobare.
    3. Pentru perioada suspendării, întreprinderile reglementate din sectorul gazelor naturale vor aplica tarifele stabilite prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 425 din 29 septembrie 2011.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data adoptării.

    Sergiu CIOBANU,                                                         Octavian LUNGU,
    Director                                                                          Director

    Iurie ONICA,                                                                 Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                          Director


    Nr. 180/2015. Chişinău, 3 septembrie 2015.