HGO799/2015
ID intern unic:  361741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 799
din  29.10.2015
cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit
privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015
ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni
în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 891
    În vederea executării prevederilor art. 131 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 89 alin. (1) şi (11) din Legea 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art. 1), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 799. Chişinău, 29 octombrie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 799
din 29 octombrie 2015

LISTA
societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare
pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor
pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social
    1. „Altimeea” SRL
    2. „Audit Arc” SRL
    3. „Audit Data” SRL
    4. „Audit Real” SRL
    5. „Audit-Complex” SRL
    6. „Audit-Concret” SA
    7. „Audit-Infocom” SRL
    8. „Audit-Natal” SRL
    9. „Audit Sedan” SRL
    10. „Avega-Audit” SRL
    11. „Audit-Service-Sud” SRL
    12. „Bas Audit” SRL
    13. „BDO Audit & Consulting” SRL
    14. „Consulting-Modern” SRL
    15. „Capital-audit” SRL
    16. „Concept” SRL
    17. „Contserv Audit” SRL
    18. „Divers Audit” SRL
    19. „Discont” PAC SRL
    20. „Dones Audit” SRL
    21. „Ecofin-Audit Service” SRL
    22. „Financiar-Audit” SRL
    23. „First Audit International” SA
    24. „Flagman-D” SRL
    25. „LRI Estim” SRL
    26. „Moldauditing” SRL
    27. „NVS-Audit” SRL
    28. „Optimaudit” SRL
    29. „Revcont-Audit” SRL
    30. „Roit-Audit” SRL
    31. „Sovirina-Audit” SRL
    32. „Zanna-Audit” SRL
    33. ÎCS „Deloitte & Touche” SRL
    34. ÎCS „Ernst & Young” SRL
    35. ÎCS „KPMG Moldova” SRL
    36. ÎCS „Pricewaterhouse Coopers Audit” SRL
    37. ÎCS „Baker Tilly Klitou and Partners” SRL