*OIFPSC495/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  362125
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 495
din  10.06.2015
privind aprobarea formularului tipizat a Сalculului
la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) şi
instrucţiunea privind modul de completare a acesteia
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 1059
    Întru executarea prevederilor art. 187 şi 188, Titlului VI din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007) şi Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16.06.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007), precum şi întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligaţiilor ce ţin de impozitul pe bunurile imobiliare,
ORDON:
    1. A aproba:
    a) Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15)”, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    b) Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;
    c) Codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, conform anexei nr.3 la prezentul ordin.
    2. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) se prezintă începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2015.
    3. „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15)” prezentat pentru perioada fiscală a anului 2015, se consideră dare de seamă corectată pentru: „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1)”, „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13)”, „Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13)”, prezentate pentru anul 2015.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin a abroga:
    a) Ordinul IFPS nr. 34 din 21 februarie 2005 „Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare”;
    b) Ordinul IFPS nr. 751 din 3 iunie 2013 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată şi impozitul funciar”.
    5. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 495. Chişinău, 10 iunie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3