*OIFPSC521/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  362136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 521
din  23.06.2015
privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă
fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din
afara perimetrului localităţilor
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 1177
    În scopul asigurării executării prevederilor alineatelor (1) şi (5) ale art.187 al Codului fiscal, Capitolelor 5, 6 şi 7 ale Titlului IX al Codului fiscal, Legii drumurilor nr. 509-VIII din 22 iunie 1995 şi Legii fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996,
ORDON:
    1. A aproba:
    a) Formularul tipizat „Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)”, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    b) Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului „Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)”, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;
    c) Formularul tipizat „Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15)”, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin;
    d) Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului „Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15)”, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.
    2. Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15) se prezintă de către contribuabili, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016.
    3. Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15) se prezintă de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare trimestrului II al anului 2015.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. 1.3., 1.4., 1.5., 2.3., 2.4. şi pct. 2.5. ale Ordinului IFPS nr. 289 din 7 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.
    5. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 521. Chişinău, 23 iunie 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4