HGC855/2015
ID intern unic:  362329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 855
din  16.12.2015
cu privire la modificarea Regulamentului privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1007 din
10 decembrie 2014
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 959
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1101), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 25, cuvintele „ , şi îşi desfăşoară activitatea de bază în cadrul uneia dintre instituţiile organizatoare a şcolii doctorale” se exclud;
    2) punctele 55 şi 58 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                    Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                            Corina Fusu

    Nr. 855. Chişinău, 16 decembrie 2015.