HGC866/2015
ID intern unic:  362479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 866
din  18.12.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.972 din 18 octombrie 2010
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 971
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.972 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1091), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea şi în cuprinsul hotărîrii, precum şi în denumirea şi în cuprinsul anexelor la aceasta, sintagma „pentru anii 2010-2015” se substituie cu sintagma „pentru anii 2010-2018”, iar cuvîntul „-pilot” se exclude; 
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
        „Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.972 din 18 octombrie 2010

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului de supraveghere al Programului de atragere
a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018
    BRIDE Stephane Christophe    -    viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                                          preşedinte al Comitetului
    CRĂCIUNEAC  Iurie              -    viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                                          şi familiei
    ULIANOVSCHI Tudor           -    viceministru al afacerilor externe şi integrării
                                                          europene
    BOTNARI Simion                    -    viceministru al finanţelor
    DELINSCHIAndrian                -    viceministru al mediului
    ZOLOTCOV Anatolie              -    viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    LOGHIN Vladimir                    -    viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    IABANJI Iulia                          -    director general al Organizaţiei pentru Dezvoltarea
                                                          Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, secretar
                                                          al Comitetului
    CREȚU Ghenadie                     -    coordonator al proiectului „Migraţie şi dezvoltare”,
                                                          Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
    CAMINSCHI Vladislav            -    şef al Direcţiei relaţii interne şi externe, Confederaţia
                                                           Naţională a Patronatului din Republica Moldova
    LAZAR Valeriu                         -    preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    CROITORU Valentin                -    şef al Direcției monitorizare și evaluare, Direcția
                                                           generală coordonarea politicilor, a asistenței externe
                                                           și reforma administrației publice centrale, Cancelaria
                                                           de Stat”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                    Stephane Christophe Bridе

    Nr. 866. Chişinău, 18 decembrie 2015.