DPO1883/2015
ID intern unic:  362579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1883
din  22.12.2015
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Victor CATAN
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 688
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite față de stat şi pentru activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului  Victor CATAN, general-maior de poliţie în rezervă, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1883-VII.  Chişinău, 22 decembrie 2015.