*HGO816/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  363037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 816
din  11.11.2015
cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor
superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior,
consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 909
    În temeiul art.94 alin.(6) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale, prin autorizarea de funcționare provizorie a școlilor doctorale și a programelor de doctorat, conform listei expuse în anexă.
    2. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional va monitoriza procesul de implementare de către instituțiile de învățămînt superior a recomandărilor din rapoartele de evaluare externă a acestora.
    3. Ministerul Educaţiei va ţine cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                     Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                             Corina Fusu

    Nr. 816. Chişinău, 11 noiembrie 2015.

   
lista