*OMFC208/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  363079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 208
din  24.12.2015
privind Clasificaţia bugetară
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 370-376     art Nr : 2727     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
      În temeiul prevederilor art.27 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), și în conformitate cu punctul 6 alin.2) și alin.4) al Hotărîrii Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 ”Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Structura Clasificaţiei bugetare, conform anexei nr.1;
    b) Clasificaţia organizaţională:
    • A. Organe ale autorităților publice centrale, conform anexei nr.2;
    • B. Organe ale autorităților publice locale, conform anexei nr.3;
    c) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei organizaţionale, conform anexei nr.4;
    d) Clasificaţia funcţională, conform anexei nr.5;
    e) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei funcţionale, conform anexei nr.6;
    f) Clasificaţia programelor:
    • A. Programe și subprograme, conform anexei nr.7;
    • B. Activități, conform anexei nr.8;
    g) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei programelor, conform anexei nr.9;
    h) Clasificaţia surselor, conform anexei nr.10;
    i) Clasificaţia economică, conform anexei nr.11;
    j) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei economice, conform anexei nr.12;
    2. Prezentul ordin:
    - se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016;
    - se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a ministerului.
    3. Odată cu punerea în aplicare a prezentului ordin se abrogă:
    Ordinul ministrului finanțelor nr.190 din 31.12.2014 privind Clasificația bugetară;
    Ordinul nr.91 din 20.10.2008 privind Clasificația bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.195-196, art.581), cu modificările și completările ulterioare;
    Ordinul nr.119 din 29.12.2008 privind Registrul fondurilor speciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.10), cu modificările și completările ulterioare;
    Ordinul nr.6 din 19.01.2009 cu privire la Registrul donatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.90), cu modificările și completările ulterioare.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Anatol ARAPU

    Nr. 208. Chişinău, 24 decembrie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12