DCCIC29/6/2016
ID intern unic:  363153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
DECIZIE Nr. 29/6
din  29.01.2016
în vederea modificării şi completării Regulamentului cu
privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea
temporară a mărfurilor din 10.05.2010
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 209
    În baza Legii cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393-XIV din 13 mai 1999, Statutului Camerei şi în scopul promovării, simplificării şi facilitării obţinerii carnetului ATA,
    Biroul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie
DECIDE:
    1. Se aprobă modificări în cap. III, p. 10 al „Regulamentului cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor din 10.05.2010”, aprobat prin Decizia Biroului executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie (Monitorul Oficial nr. 72-74/290a din 14.05.2010), după cum urmează: „Valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% pînă la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA,  cu termenul de valabilitate de cel puţin 12 luni. Garanţia se restituie titularului carnetului ATA, din momentul cînd prezintă dovadă de reimport şi carnetul ATA pentru a fi închis”.
    2. Şeful Departamentului servicii de expertiză, certificare şi suport afaceri, dl Nicolai Gaibu, va asigura îndeplinirea modificărilor “Regulamentului cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor din 10.05.2010” şi publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE                              Valeriu LAZĂR

    Nr. 29/6. Chişinău, 29 ianuarie 2016.