HGC107/2016
ID intern unic:  363289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 107
din  15.02.2016
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 689 din 13 noiembrie 2009
Publicat : 19.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 38-42     art Nr : 133
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 litera a) din Hotărîrea Guvernului nr.689 din 13 noiembrie 2009 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.767), cu modificările ulterioare, sintagmele „dl Valeriu STRELEȚ”, „dl Victor OSIPOV”, „dl Stephane Christophe BRIDE” și „dna Natalia GHERMAN” se substituie, respectiv,  cu sintagmele „dl Pavel FILIP”, „dl Gheorghe BĂLAN”, „dl Octavian CALMÎC” și „dl Andrei GALBUR”.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Nr. 107. Chişinău, 15 februarie 2016.