HGC161/2016
ID intern unic:  363434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 161
din  19.02.2016
cu privire la modificarea Statutului Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină
Publicat : 23.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 43     art Nr : 180
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 21, litera j) se exclude;
    la punctul 27, cuvintele „numit în funcție pe termen de cinci ani prin hotărîre de Guvern, la propunerea consiliului de administrație, care l-a selectat pe bază de concurs” se substituie cu cuvintele „numit și destituit din funcție de către Guvern”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan

    Nr. 161. Chişinău, 19 februarie 2016.