LPC5/2016
ID intern unic:  363728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 5
din  25.02.2016
pentru modificarea anexei de la articolul I
al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 94
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Anexa de la articolul I al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la pozițiile tarifare 5402 34 000 și 8504 31 800, cifra „4” se substituie cu cifra „1”;
    la pozițiile tarifare 4107 19 900, 4107 92 100, 4107 99 100, 5603 11 900, 5903 20 900, 8501 10 990, 8538 90 910, 8708 29 900 și 9607 20 900, cifra „5” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţiile tarifare 3916 90 500, 3917 32 000, 3919 10 800, 3921 12 000, 3921 13 100, 3921 19 000,  3926 90 970, 4016 93 000 și 4016 99 570, cifrele „6,5” se substituie cu cifra „1”;
    la pozițiile tarifare 5515 99 800, 5603 13 100, 5603 13 900, 5603 14 900, 8504 90 110, 8504 90 180, 8536 10 100, 8536 41 900, 8538 90 990 și 8544 11 900, cifra „8” se substituie cu cifra „1”;
    la pozițiile tarifare 6001 10 000, 6814 10 000, 6914 90 000, 7019 12 000, 8544 30 000, 8544 49 930, 8546 90 900, 8547 20 000 și 9405 92 000, cifrele „10” se substituie cu cifra „1”;
    la poziția tarifară 4819 20 000, cifrele „11” se substituie cu cifra „1”;
    la poziția tarifară 5806 39 000, cifrele „12” se substituie cu cifra „1”;
    la poziția tarifară 4205 00 900, cifrele „15” se substituie cu cifra „1”.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 5. Chişinău, 25 februarie  2016.