HGM266/2016
ID intern unic:  363748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 266
din  09.03.2016
cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate
în mod direct/din subordinea ministerelor
şi altor autorităţi
administrative centrale
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 302
    MODIFICAT
   
HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19
    HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19
    HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19
    HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
   
HG935 din 24.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1003; în vigoare 05.10.18
    HG549 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.603
    HG1132 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1250
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616    În scopul executării art.31 alin.(2) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.160-164, art. 537), art.7 alin.(3) din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, conform anexei nr.1.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    în termen de 1 lună, vor opera modificări în regulamentele proprii de activitate, specificînd lista serviciilor publice desconcentrate şi efectivul-limită al acestora, numărul de unităţi al aparatului central şi al subdiviziunilor teritoriale;
    în cazul modificării regulamentelor proprii de activitate, în partea ce vizează lista serviciilor publice desconcentrate ce se află în administrare directă sau din subordine, vor asigura efectuarea modificărilor de rigoare în prezenta hotărîre.
    3. Cheltuielile aferente punerii în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite în limitele alocaţiilor aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor acorda suportul necesar oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conduse de reprezentantul Guvernului în teritoriu, în exercitarea atribuţiilor funcţionale de coordonare generală, pe plan teritorial, a activităţii serviciilor publice desconcentrate administrate direct şi din subordine.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Octavian Armaşu

    Nr. 266. Chişinău, 9 martie  2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1271 din 26.12.18, MO13-21/18.01.19 art.8; în vigoare 18.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG935 din 24.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1003; în vigoare 05.10.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG549 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.603]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1132 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1250]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.266
din 9 martie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.770).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1145 din 19 septembrie 2003 „Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1195).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1270 din 23 octombrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.223-225, art.1345).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 13 noiembrie 2003 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.1410).
    5. Din preambul la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.215), sintagma „şi nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul- limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.770)” se exclude.
    6. Hotărîrea Guvernului nr.153 din 19 februarie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.300).
    7. Punctul 15 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.951 din 20 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.1125).
    8. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1215 din 5 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.205-207, art.1411).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.206 din 18 februarie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.246).
    10. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.327 din 23 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art.376).
    11. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.613 din 28 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.746).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.1063 din 7 octombrie 2005 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1142).
    13. Punctul II din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.193 din 20 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.31-34, art.229).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.222 din 28 februarie 2006 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42,art.263).
    15. Punctul 1 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.256 din 9 martie 2006 „Privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54,art.336).
    16. Punctul 8 din hotărîre și punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.471 din 3 mai 2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.73-74, art.510).
    17. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.811 din 11 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2006, nr.106-111, art.843).
    18. Punctul 2 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 14 septembrie 2006 „Cu privire la reorganizarea oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1144).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.1268 din 1 noiembrie 2006 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1359).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.1348 din 27 noiembrie 2006 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.184-185, art.1442).
    21. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1500 din 29 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.333).
    22. Hotărîrea Guvernului nr.154 din 13 februarie 2007 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.171).
    23. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 27 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.230).
    24. Hotărîrea Guvernului nr.234 din 1 martie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.258).
    25. Punctul 3 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 2 martie 2007 „Privind lichidarea Departamentului administrativ-militar al Ministerului Apărării şi aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.266).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.534 din 15 mai 2007 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.568).
    27. Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 6 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1243).
    28. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1418 din 17 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1470).
    29. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1479 din 26 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1503).
    30. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 17 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.13, art.74).
    31. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.82 din 31 ianuarie 2008 „Cu privire la Serviciul Stare Civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008, nr.28-29, art.150).
    32. Punctul 1 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 177, art. 1070).
    33. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1201 din 27 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.197, art.1216).
    34. Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 29 octombrie 2008 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.195-196, art.1210).
    35. Punctul 14 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410).
    36. Hotărîrea Guvernului nr.24 din 21 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art.53).
    37. Punctul 2 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 23 ianuarie 2009 „Cu privire la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.81).
    38. Hotărîrea Guvernului nr.113 din 10 februarie 2009 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.146).
    39. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.291 din 15 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova ,2009, nr.80-81, art.342).
    40. Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 24 iunie 2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art. 447).
    41. Punctul 5 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, art.536).
    42. Punctul 13 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.171-172, art.816).
    43. Punctul 2 din anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.925).
    44. Punctul 2 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.20-22, art.98).
    45. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.274 din 13 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.56-57, art.342).
    46. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.374 din 6 mai 2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.441).
    47. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.516 din 22 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.105-106, art.581).
    48. Hotărîrea Guvernului nr.606 din 5 iulie 2010 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.119-120, art.690).
    49. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.810 din 8 septembrie 2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.166-168, art.899).
    50. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.915 din 30 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196, art.1006).
    51. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 1 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art.1137).
    52. Hotărîrea Guvernului nr.1148 din 20 decembrie 2010 „Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.252-253, art.1263).
    53. Punctul 2 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 23 decembrie 2010 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258, art.1308).
    54. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.452 din 16 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.516).
    55. Hotărîrea Guvernului nr.699 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.770).
    56. Hotărîrea Guvernului nr.783 din 18 octombrie 2011 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.182-186, art.861).
    57. Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 26 decembrie 2011 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1106).
    58. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1031 din 29 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.13).
    59. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 29 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.14).
    60. Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 17 aprilie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.81, art.270).
    61. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.286 din 4 mai 2012 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.88-91, art. 325).
    62. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 4 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.88-91, art. 326).
    63. Punctul 10 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242-244, art.938).
    64. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.965 din 20 decembrie 2012 „Privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art. 1040).
    65. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 990 din 26 decembrie 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.273-279, art. 1067).
    66. Punctul 13 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89).
    67. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 20 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.176).
    68. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.166 din 5 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.48, art. 215).
    69. Hotărîrea Guvernului nr.187 din 13 martie 2013 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art.237).
    70. Punctul 1 din mdificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.235 din 4 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.75-81, art. 289).
    71. Punctul 1 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.788 din 7 octombrie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.222-227, art.892).
    72. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 976 din 4 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.284-289, art. 1079).
    73. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.268 din 8 aprilie 2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.87-91, art.293).
    74. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.349 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.410).
    75. Punctul 1 din modificările şi completările ce se oprează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.438 din 11 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.160-166, art.483).
    76. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.513 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.541).
    77. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.649 din 13 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.238-246, art.697).
    78. Hotărîrea Guvernului nr.1012 din 10 decembrie 2014 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.372-384, art.1092).
    79. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.748 din 27 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.302-305, art.860).