HANRE74/2016
ID intern unic:  363802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 74
din  10.03.2016
privind nivelul de rentabilitate pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2016
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 413
    În temeiul art. 53 alin. (3) lit. a) din Legea nr.124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică şi în conformitate cu pct. 4 din Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.497 din 20.12.2012, care prevăd stabilirea şi aprobarea rentabilităţii reglementate necesară a fi obţinută de furnizorul de ultimă opţiune de la furnizarea energiei electrice, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂȘTE:
    1.  Se aprobă pentru anul 2016 rentabilitatea reglementată necesară а fi obţinută de furnizorul Î.C.S. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. de la furnizarea energiei electrice în mărime de 46 510 mii lei.
    2.  Se aprobă pentru anul 2016 rentabilitatea reglementată necesară а fi obţinută de furnizorul S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” de la furnizarea energiei electrice în mărime de 16 150 mii lei.
    3. În cazul în care nivelul rentabilităţii reglementate, aprobat conform pct.1 și 2, va depăşi 1,5% din costul energiei electrice furnizate, la actualizarea tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, rentabilitatea va fi ajustată reieşind din valoarea procentuală de 1,5% din costul energiei electrice furnizate.

    Sergiu CIOBANU                                                        Octavian LUNGU
    Director                                                                        Director

    Iurie ONICA                                                                Ghenadie PÂRȚU
    Director                                                                        Director

    Nr. 74/2016. Chişinău, 10 martie 2016.