*OMF83/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  363856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 83
din  10.06.2013
cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor
drept autoritate competentă de eliberare a formelor
ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de
către nerezidenţi în Republica Moldova
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 858
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi a Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (Monitorul Oficial nr. 31-35/150 din 15.02.2013),
ORDON:
    1. Se autorizează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, după cum urmează:
    Formularul-tip Forma 1-DTA-13 “Certificat de rezidenţă”;
    Formularul-tip Forma 2-DTA-13 “Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”;
    Formularul-tip Forma 3-DTA-13 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”;
    Formularul-tip Forma 4-DTA-13 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova”, şi Formularul-tip Forma 5-DTA-13 “Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”.
    2. Autoritatea competentă autentifică certificatul prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.
    3. Trezoreria de Stat va asigura restituirea impozitului pe venit în limitele sumelor încasate în plus la buget.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 83. Chişinău, 10 iunie 2013.