LPC14/2016
ID intern unic:  363861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 14
din  26.02.2016
pentru modificarea articolului 72 din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012
privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă
Publicat : 22.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 68     art Nr : 109
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 72 din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Permisele de armă eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate, dar nu mai tîrziu de 25 octombrie 2018. Persoanele care nu se vor conforma prevederilor prezentei legi pînă la expirarea termenului stabilit pierd dreptul de deținere, port și de folosire a armelor și a munițiilor.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 14. Chișinău, 26 februarie 2016.