HGC346/2016
ID intern unic:  364030
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 346
din  28.03.2016
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 395
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel  FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                     Vasile Bîtca

    Nr. 346. Chişinău, 28 martie 2016.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 346
din 28 martie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Consiliului de Miniștri al RSSM nr.107 din 3 aprilie 1989 „Cu privire la aprobarea Regulamentului despre Direcţia principală pentru arhitectură şi urbanistică a Comitetului de Stat pentru construcţii al RSS Moldoveneşti”(Veștile R.S.S. Moldovenești, 1989, nr. 10, art. 262).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 18 septembrie 1992 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare, avizare şi aprobare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor din Republica Moldova” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 9, art. 280).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 399 din 30 iunie 1993 „Despre remunerarea muncii în unităţile de proiectare şi prospecţiuni şi serviciile de arhitectură şi urbanism ale organelor autoadministrării locale”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 14 octombrie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.76, art. 787).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 5 din 5 ianuarie 1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 14-15, art. 95).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1182 din 7 decembrie 1998 „Privind modificarea funcţiilor de bază ale institutelor specializate de cercetare-proiectare în construcţii şi amenajarea teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr. 111-113, art. 1115).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 623 din 2 iulie 1999 „Despre aprobarea Regulamentului privind construcția locuințelor proprietate privată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 663).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.493 din 29 mai 2000 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1182 din 7 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 583).
    9. Punctul 17 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 3 august 2004 „Pentru modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1069).