HGC355/2016
ID intern unic:  364039
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 355
din  30.03.2016
cu privire la extinderea termenului de implementare
a Documentului unic de program pentru anii 2013-2015
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 404
    În temeiul art.10 alin. (2) al Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă extinderea termenului de implementare a Documentului unic de program pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18 decembrie 2012, pînă la data de 31 decembrie 2016.
    2. Anexa la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1015), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 62 cu următorul cuprins:
„62.

Sporirea atractivității turistice a regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia prin reconstrucția drumului L 639 Ferapontievca – Avdarma – Chiriet-Lunga

UTA Găgăuzia

Primăria satului Avdarma

3
Satele Avdarma, Ferapontievca
12 luni

Un centru turistic creat;

10,2 km de drum reabilitate;

2 poduri reparate”.


    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                             Vasile Bîtca

    Nr. 355. Chişinău, 30 martie 2016.