HGO453/2016
ID intern unic:  364385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 453
din  15.04.2016
privind aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 507
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

    PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                            Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                              Vladimir Cebotari

    Nr. 453. Chişinău, 15 aprilie 2016.