DGM55/2016
ID intern unic:  364554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 55
din  25.04.2016
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 572
    MODIFICAT
    DG29 din 14.02.18, MO48-57/16.02.18 art.189


    În scopul sprijinirii Guvernului Republicii Moldova în realizarea reformelor planificate și, în special, în dezvoltarea capacităților necesare pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv a Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător, precum și pentru a asigura monitorizarea necesară pentru perioada de după etapa de liberalizare a regimului de vize:
    1. Se instituie Comitetul de supraveghere a Programului Misiunii Uniunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova și se aprobă componența acestuia, conform anexei.
    2. Comitetul de supraveghere:
    a) se va reuni ori de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată la şase luni, în şedinţe organizate şi desfășurate sub egida Cancelariei de Stat;
    b) va examina și va evalua performanța generală în atingerea obiectivelor și indicatorilor Programului Misiunii Uniunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova.
    3. Se stabileşte că, în caz de necesitate, preşedintele Comitetului de supraveghere poate atrage în activitatea acestuia şi alţi specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor neguvernamentale.
    4. Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale vor acorda Comitetului de supraveghere suportul necesar în activitate.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Nr. 55-d. Chişinău, 25 aprilie 2016.

Anexă
la Dispoziţia Guvernului
nr. 55-d din 25 aprilie 2016
COMPONENŢA
Comitetului de supraveghere a Programului Misiunii Uniunii Europene
de consiliere în politici
publice pentru Republica Moldova
    I. Preşedintele Comitetului de supraveghere:
    Secretar general al Guvernului
    II. Membrii Comitetului de supraveghere:
    Președinte al Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova
    Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
    Şef al Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție
    Reprezentant al Procuraturii Generale
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului pe comunicare
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul combaterii corupției și activităților organelor de drept
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale
    Secretar general adjunct al Guvernului
    Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
    Secretar general de stat al Ministerului Finanțelor
    Secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Secretar general de stat al Ministerului Justiției
    Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
    Secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    Director general al Serviciului Vamal
    Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
    Şef adjunct al Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat
    Şef al Inspectoratului General al Poliției
    Şef al Secției proiecte a Delegației Uniunii Europene
    Lider de proiect al B&S Europe
    III. Secretariatul Comitetului de supraveghere:
    Direcția coordonarea politicilor din cadrul Cancelariei de Stat
    [Anexa în redacția DG29 din 14.02.18, MO48-57/16.02.18 art.189]