*OMFC216/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  364767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 216
din  28.12.2015
cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind
evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 377-391     art Nr : 1001     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Întru realizarea prevederilor stabilite în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi a Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, conform anexei nr.1.
    - Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național, conform anexei nr.2.
    - Formularele de evidență contabilă, conform anexei nr.3.
    - Formularele rapoartelor lunare, trimestriale și anuale, conform anexei nr.4.
    2. Se abrogă:
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituțiile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16 august 2004 cu privire la aprobarea Instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe”, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2016.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                           Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 216. Chişinău, 28 decembrie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3_CM-18

    formular nr.OC-1

    formular nr.OC-2

    formular nr.OC-3

    formular nr.OC-4

    formular nr.OC-5

    formular nr.OC-6

    formular nr.OC-7

    formular nr.MF-1

    formular nr.MF-2

    formular nr.MF-3

    formular nr.MF-4

    formular nr.MF-5

    formular nr.MF-6

    formular nr.MF-7

    formular nr.1

    formular nr.2

    formular nr.3

    formular nr.4

    formular nr.5

    formular nr.6

    formular nr.7

    formular nr.8

    formular nr.9

    formular nr.10

    formular nr.11

    formular nr.12

    formular nr.13

    formular nr.14

    formular nr.15

    formular nr.16

    formular nr.17

    formular nr.18

    formular nr.19

    formular nr.20

    formular nr.21

    formular nr.22

    formular nr.23

    formular nr.24

    formular nr.25

    formular nr.26

    formular nr.27

    formular nr.28

    formular nr.29

    formular nr.30

    formular nr.31

    formular nr.32

    formular nr.33

    formular nr.34

    formular nr. NC-1

    norme metodologice

    formular nr. NC-2

    grupa de conturi 413

    formular nr. NC-3

    nota de contabilitate 3

    formular nr. NC-4

    nota de contabilitate 4

    formular nr. NC-5

    nota de contabilitate 5

    formular nr. NC-5a

    nota de contabilitate 5a

    formular nr. NC-6

    nota de contabilitate 6

    formular nr. NC-7

    corespondența 7

    formular nr. NC-8

    nota de contabilitate 8

    formular nr. NC-9

    corespondența 9

    formular nr. NC-10

    nota de contabilitate 10

    formular nr. NC-11

    nota de contabilitate 11

    formular nr. NC-12

    nota de contabilitate 12

    formular nr. NC-13

    nota de contabilitate 13

    formular nr. NC-14

    nota de contabilitate 14

    formular nr. NC-15

    nota de contabilitate 15

    formular nr. NC-16

    nota de contabilitate 16

    formular nr. NC-17

    forma FC-001-005

    anexa nr.4