HGM576/2016
ID intern unic:  364806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 576
din  06.05.2016
cu privire la introducerea unei măsuri de apărare
comercială a pieţei interne
Publicat : 13.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 128-133     art Nr : 631     Data intrarii in vigoare : 13.05.2016
    MODIFICAT
    RMO134 din 20.05.16, MO134-139/20.05.16 pag.102


    În temeiul art.10 al Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art. 838), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie o măsură de apărare comercială a pieţei interne în cadrul Acordului privind zona de comerţ liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 201 din 27 septembrie 2012, care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în Republica Moldova a produselor originare din Ucraina, în limita cotelor stabilite pentru produsele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, şi aplicarea taxei vamale conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor la volumele importate ce depăşesc cantităţile prevăzute.
    2. Sistemul de administrare a contingentelor tarifare se bazează pe principiul „primul venit, primul servit”, în baza înregistrării în Sistemul Informaţional Integrat Vamal „Asycuda World” a declaraţiei vamale şi în limita cantităţilor stabilite. Serviciul Vamal va ţine evidenţa importului produselor prevăzute în anexă, reieşind din volumele stabilite.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la momentul publicării şi are aplicabilitate pînă la 31 decembrie 2016.

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                    Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu

    Nr. 576. Chişinău, 6 mai 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 576
din 6 mai 2016

LISTA
mărfurilor originare din Ucraina la introducerea cărora
pe teritoriul Republicii Moldova nu se aplică taxele vamale, în limita
cotelor stabilite conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Codul
din Nomenclatura combinată a mărfurilor 

Denumirea mărfii 

Volumul contingentului tarifar, tone

0402* 

Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahar sau alţi îndulcitori

1000
0403* 

Lapte acru, lapte şi smîntînă covăsite, iaurt, chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

1000
0405 

Unt şi alte grăsimi care provenite din lapte; pastă din lapte pentru tartine

750
0406
Brînzeturi şi caş
2105 00 

ngheţate şi alte produse similare sub formă de îngheţată, comestibile, cu sau fără cacao

1601 00

Cîrnaţi, cîrnăciori, salamuri şi produse similare, din carne, din organe sau din sînge; preparate alimentare pe baza acestor produse

200
1602

Alte preparate şi conserve din carne, din organe sau din sînge

2523 

Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite “clinkers”), chiar colorate

500

    * Cu excepţia laptelui în vrac şi laptelui praf (HS 0401 şi HS 0402 10 190) importate de către producătorii şi procesatorii de lapte.

    [Anexa în redacția RMO134 din 20.05.16, MO134-139/20.05.16 pag.102]