HPO78/2016
ID intern unic:  364862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 78
din  21.04.2016
cu privire la declararea anului 2016
Anul Mihail Grecu
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 280
    Avînd în vedere importanţa deosebită a operei artistului plastic Mihail Grecu la formarea și dezvoltarea școlii naționale de pictură, contribuția remarcabilă la impulsionarea artei moderne din Republica Moldova, precum şi în legătură cu împlinirea a 100 de ani din ziua naşterii (22 noiembrie 1916),
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Anul 2016 se declară Anul Mihail Grecu.
    Art. 2. – Guvernul, în termen de o lună, va elabora şi va aproba Programul naţional de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Mihail Grecu.
    Art. 3. – Se recomandă mijloacelor de informare în masă, scrise şi electronice, să desfăşoare o campanie largă de reflectare a evenimentelor legate de Anul Mihail Grecu.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 78. Chișinău, 21 aprilie 2016.