*HGC419/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  364915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 419
din  18.06.2012
cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului
şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional
propuse parteneriatului public-privat
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 457
    În scopul realizării prevederilor art.11 lit. a), b) şi e) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se  aprobă:
    Lista bunurilor proprietate a statului de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, inclusiv a obiectivelor acestora şi a partenerilor publici desemnaţi, conform anexei nr.1;
    Lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, inclusiv a obiectivelor acestora şi a partenerilor publici desemnaţi, conform anexei nr.2.
    2. Din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.932 din 14 august 2007 „Cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.966), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile 2 şi 3.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr

    Nr. 419. Chişinău, 18 iunie 2012.


    anexa nr.1

    anexa nr.2