LPC87/2016
ID intern unic:  365218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 87
din  28.04.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 306
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 15 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera f2) cu următorul cuprins:
    „f2) să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;”.
    Art. II. – La articolul 6 litera m) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, cuvîntul „legislaţia” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.
    Art. III. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procesului penal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.”
    2. La articolul 211, alineatul (4) se completează în final cu textul „şi ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.
    3. La articolul 212, alineatul (1) se completează în final cu textul „în condiţiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.
    Art. IV. – La articolul 13 din Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;”.
    Art. V. – Articolul 5 din Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial ai Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La aplicarea măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv, entităţile raportoare trebuie să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Entităţile raportoare au obligația să nu informeze persoanele fizice sau juridice şi beneficiarul efectiv despre faptul că datele lor vor fi transmise şi prelucrate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor prezintă informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai după încetarea situaţiei care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi.”
    Art. VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 374 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cadrul procesului contravenţional, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.”
    2. Articolul 451 se completează în final cu textul „ , în condiţiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.
    Art. VII. – La articolul 5 din Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final cu textul „în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.
    Art. VIII. – La articolul 16 alineatul (3) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare, cuvîntul „legislaţia” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 87. Chişinău, 28 aprilie 2016.