HGC671/2016
ID intern unic:  365228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 671
din  30.05.2016
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1021
din 16 decembrie 2013
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 745
     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 297-303, art. 1129), se modifică după cum urmează:1) în titlul şi în textul hotărîrii, sintagma „în anii 2013-2015” se substituie cu sintagma „în anii 2016-2017”;
    2) punctul 1 alineatul trei din hotărîre, sintagma „pe anii 2013-2015” se substituie cu sintagma „pe anii 2013-2020”;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 671. Chişinău, 30 mai  2016.