DPO2114/2016
ID intern unic:  365355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2114
din  10.06.2016
privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit”
doamnei Aurica DICUSARĂ
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 347
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei muzicale, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi succese în activitatea de creaţie, doamnei Aurica DICUSARĂ, cantautoare, i se conferă titlul onorific „Artist Emerit”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2114-VII. Chişinău, 10 iunie 2016.