DPO2124/2016
ID intern unic:  365463
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2124
din  13.06.2016
privind înregistrarea stemei și drapelului
raionului Glodeni
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 370
    În temeiul art. 88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova și al art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Președintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se dispune înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a stemei și drapelului raionului Glodeni, aprobate prin Decizia Consiliului Raional Glodeni nr. 4/14 din 15 august 2014 (anexele nr. 1 și nr. 2).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2124-VII. Chişinău, 13 iunie 2016.


Anexa nr. 1
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr.2124-VII din 13 iunie 2016

Stema raionului Glodeni

Blazonare
    Scut fasciat de opt piese, de argint și negru, cu un cap de zimbru broșînd, de aur. Scutul timbrat de o coroană raională.

Imagine


Anexa nr. 2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 2124-VII din 13 iunie 2016

Drapelul raionului Glodeni

Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albă, purtînd în mijloc un disc (ø 1/2 h) negru, încărcat cu un cap de zimbru galben.

Imagine