OIFPSC557/2016
ID intern unic:  365652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 557
din  25.06.2016
cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.402 din 13.05.2015
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1150     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă modificări la Ordinul IFPS nr.402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, după cum urmează:
    1) În anexa nr.1 sintagma „se va restitui la contul bancar personal” se substituie cu sintagma „se va restitui la codul IBAN”;
    2) Sintagma „(rechizitele bancare: denumirea băncii, codul fiscal al băncii, filiala, codul băncii, contul bancar personal)” se exclude.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.
    3. Direcţia generală  metodologia impozitelor şi taxelor din cadrul IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, ulterior, îl va aduce la cunoştinţă subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 557. Chişinău, 25 iunie 2016.