LPC145/2016
ID intern unic:  365677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 145
din  23.06.2016
pentru completarea articolului 17 din Legea privatizării
 fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 423
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 17 alineatul (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII  din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, după cuvintele „participanților la acțiunile de luptă din Afganistan”  se introduc cuvintele „ , participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 145. Chişinău, 23 iunie 2016.