DPO2176/2016
ID intern unic:  365689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2176
din  30.06.2016
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 434
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul gospodăriei locativ-comunale, contribuție la asigurarea prestărilor de servicii către beneficiari şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Constantin BECCIEV     -    director general al Societăţii pe Acţiuni
                                               „Apă-Canal Chişinău”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Mihail BÎRLIBA              -    director al Întreprinderii Municipale Direcția
                                                 de Producție „Apă-Canal”, Sîngerei
    domnului
    Petru SCUTARU            -    director al Întreprinderii Municipale
                                                 „Apă-Canal” din Ungheni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2176-VII. Chişinău, 30 iunie 2016.