HGO835/2016
ID intern unic:  365755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 835
din  04.07.2016
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020
privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 905
    În temeiul prevederilor punctului 89 din Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 10 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 160-166, art. 481), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 (se anexează).
    2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 şi vor prezenta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, anual, pînă la data de 15 februarie, informaţii privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care, anual, pînă la 1 aprilie, va prezenta Guvernului raportul privind realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                 Gheorghe Brega
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul justiţiei                                                  Vladimir Cebotari
    Ministrul afacerilor interne                                  Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul sănătăţii                                                 Ruxanda  Glavan
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu

    Nr. 835. Chişinău, 4 iulie 2016.


    planul de acțiuni