HGC894/2016
ID intern unic:  365932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 894
din  20.07.2016
сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexele
nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 969
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 „Privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 894. Chişinău, 20 iulie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 894
din 20 iulie 2016

Completările ce se operează în anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013
    Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 ,,Privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 109, art. 359), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1 se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:
„Capitolul V1
UNIFORMA DE PARADĂ PENTRU CORPUL DE COMANDĂ SUPERIOR,
INFERIOR ŞI EFECTIVUL DE TRUPĂ ALE BRIGĂZII DE POLIŢIE
CU DESTINAŢIE SPECIALĂ „FULGER”
    721. Costum de paradă de culoare neagră din stofă de lînă (44%), poliester (54%) compus din: veston, pantaloni, maletă, beretă şi mănuşi.
    Vestonul are o siluetă semiajustată, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier, este compus din faţă, clin lateral, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi din metal de culoare galbenă, în trei niveluri.
    Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar.
    Partea din spate este croită din două repere simetrice.
    Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: anterior şi posterior. La nivelul terminaţiei mînecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis, cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm. Şliţul este decorat cu patru nasturi de culoare galbenă. La distanţa de 8 cm de la terminaţia mînecii este aplicată o vipuşcă din postav de culoare galbenă. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul Inspectoratului General al Poliţiei, iar pe dreapta – ecusonul Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”, aprobate de Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova. Manşeta vestonului este garnisită cu două canturi galbene, fiecare cu lăţimea de 10 mm. 
    Gulerul este de tip clasic cu revere, combinat cu guler-ştei, cu lăţimea de 45 mm. Lungimea reverului cu colţ este de 350 mm, iar lăţimea – de 90 mm.
    În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, în răscroială, se aplică un epolet pe care sînt aplicate însemnele gradelor speciale ale Poliţiei.
    Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie.
    Vestonul este garnisit cu eghileţi de aur.
    Pantalonii de paradă de culoare neagră de siluetă semiajustată (port în bocani) sînt constituiţi din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar de masă plastică.
    Faţa este constituită din două repere simetrice. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm, căptuşită pînă la linia genunchiului.
    Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementele din spate, la distanţa de 60 mm de la conturul superior, se prelucrează cîte un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere cu nasture şi butonieră.
    În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav galben cu lăţimea de 6 mm.
    Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi un cîrlig.
    Maleta este de tip clasic, cu mînecă lungă şi confecţionată din stofe de bumbac.
    Bereta este de tip clasic şi confecţionată din postav de lînă de culoare neagră.
    Mănuşile cusute din tricot de bumbac de culoare albă sînt formate din bază cu patru degete, degetul mare şi clini suplimentari”;
    2) anexa nr. 2 se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Ecusonul de mînecă dreaptă pentru uniforma angajaţilor Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”
    Ecusonul de mînecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, şnuruit de aur pe perimetru şi încărcat cu stema Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” în oglindă: pe negru, un fulger de argint în bandă, peste care broşează un cap de acvilă, smuls, conturat, de aur, limbat roşu şi cruciat, de asemenea de aur.
    Înălţimea ecusonului este de 90 mm, iar lăţimea – de 70 mm.”;
    3) anexa nr.3 se completează cu norma nr. 31 cu următorul cuprins:
„Norma nr.31

de echipare cu uniformă de paradă a angajaţilor

Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială “Fulger”

 

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor materiale

Unitatea
de măsură

Numărul de obiecte
pentru o persoană

Termenul de
utilizare (uzură)

1
2
3
4
5

I. Îmbrăcăminte

1.

Beretă neagră

buc.
1
2 ani
2.
Veston de paradă
buc.
1
5 ani
3.

Pantaloni negri de paradă

per.
1
5 ani
4.

Maletă în dungi orizontale, bicolore (alb-albastre)

buc.
2
1 an
5.
Mănuşi
per.
1
1 an
II. Încălţăminte
6.

Bocani din piele naturală cu carîmbi înalţi de vară

 
per.
1
1,5 an

III. Accesorii

7.

Centură lată din piele

buc.
1
5 ani”.