HGC918/2016
ID intern unic:  366089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 918
din  27.07.2016
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr.88 din 6 februarie 2014

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1002
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.88 din 6 februarie 2014 „Cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35-41, art.105) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) punctul 2:
    la subpunctul 1) şi 4), sintagma „licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „licenţă de transport rutier de persoane”, la cazul gramatical corespunzător;
    subpunctele 2) şi 3) vor avea următorul cuprins:
    „2) sînt eliberate pentru vehiculele destinate transportului rutier de persoane”;
    3) pot fi utilizate doar cu condiţia deţinerii copiei conforme a licenţei de transport rutier de persoane”;
    2) la punctul 5, sintagma „licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public” se substituie cu sintagma „licenţă de transport rutier de persoane”;
    3) se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:
    „6. Î.S. „CRIS „Registru”:
    1) va depozita gratuit, pentru о perioadă de 3 luni de la data predării, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, în baza actului de predare-primire semnat cu posesorii unităţilor de transport;
    2) va elibera, în mod gratuit, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, în cazul solicitării acestor plăci în termenul prevăzut în subpct. 1), cu condiţia prelungirii termenului licenţei pentru genul de activitate „Transport rutier de persoane” sau includerii vehiculului dat în licența unui alt agent transportator;
    3) în cazul prelungirii termenului de valabilitate a certificatului de înmatriculare, numărul de înmatriculare cu fond de culoare galbenă nu va fi predat către Î.S. „CRIS „Registru”, cu condiţia ca licenţa de transport rutier de persoane să fie valabilă la acea dată;
    4) va distruge, conform procedurii interne stabilite, cu acoperirea cheltuielilor din contul Î.S. „CRIS „Registru”, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, dacă aceste plăci nu vor fi solicitate în temeiul şi termenul stabilit în subpct. 1) şi 2).”

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                         Vasile Botnari
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                       Iurie Chirinciuc
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan

    Nr. 918. Chişinău, 27 iulie 2016.