OMDRC98/2016
ID intern unic:  366127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 98
din  26.07.2016
cu privire la aprobarea standardului ocupațional
”732041 Instalator instalații, aparate și echipamente
de ventilare și climatizare”
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1253
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 și în temeiul prevederilor punctului nr. 9 alineat 2) litera b) al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupațional pentru profesia muncitorească ”732041 Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare”, conform anexei.
    2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    VICEMINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚII                                  Anatolie ZOLOTCOV

    Nr. 98. Chişinău, 26 iulie 2016.


    STANDARD OCUPAȚIONAL