LPC135/2016
ID intern unic:  366178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 135
din  21.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 549
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. –   Legea nr. 1036-XIII  din  17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
„Capitolul VI
PROTECŢIA JURIDICĂ A COLABORATORILOR
SISTEMULUI PENITENCIAR. ASIGURAREA MATERIALĂ,
ASIGURAREA SOCIALĂ ŞI ASISTENŢA MEDICALĂ”.
    2. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Asigurarea socială și asistenţa medicală
                           ale colaboratorilor sistemului penitenciar
                           şi ale membrilor lor de familie
    (1)  Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția colaboratorului sistemului penitenciar care se află la întreținerea acestuia, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pîna la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.
    (2) Baza de calcul și cuantumul indemnizațiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (1) se stabilesc în modul și condițiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.
    (3) Indemnizațiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (1) se plătesc la locul de serviciu al colaboratorului sistemului penitenciar din bugetul de stat.
    (4) Asigurarea cu pensii a colaboratorilor sistemului penitenciar se efectuează în modul stabilit de Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, luîndu-se în considerare înlesnirile stabilite la art. 33 alin. (2) şi (3) din prezenta lege.
    (5) Pensiile colaboratorilor sistemului penitenciar se stabilesc de organul de pensionare al Departamentului instituţiilor penitenciare.
    (6) Colaboratorii sistemului penitenciar şi membrii lor de familie cu care domiciliază în comun au dreptul la asistenţă medicală gratuită, acordată de instituţiile medico-profilactice ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv după pensionare.”
    3. Articolul 34 se abrogă.
    Art. II. – Articolul 14 din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (6) litera g), textul „în vîrstă de pînă la 16 ani” se substituie cu textul „în vîrstă de pînă la 18 ani”;
    la alineatul (71), textul „în vîrstă de pînă la 16 ani” se substituie cu textul „în vîrstă de pînă la 18 ani”.
    Art. III. – Articolul 31 din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI  din  5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Asigurarea socială
    (1) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția colaboratorului Serviciului care se află la întreținerea acestuia, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pîna la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.
    (2) Baza de calcul și cuantumul indemnizațiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (1) se stabilesc în modul și condițiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.
    (3) Indemnizațiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (1) se plătesc la locul de serviciu al colaboratorului Serviciului din bugetul de stat.
    (4) Asigurarea cu pensii a colaboratorilor se efectuează în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993.”
    Art. IV. – Articolul 50 din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Concediul de maternitate,  inclusiv pentru soția ofițerului de informații care se află la întreținerea acestuia, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pîna la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.”
    articolul se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Baza de calcul și cuantumul indemnizațiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (4) se stabilesc în modul și condițiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.
    (42) Indemnizațiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (4) se plătesc la locul de serviciu al ofițerului de informații din bugetul de stat.”
    Art. V. – Articolul 47 din Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (3)–(5) cu următorul cuprins:
    „(3) Concediul de maternitate,  inclusiv pentru soția polițistului de frontieră care se află la întreținerea acestuia, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pîna la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.
    (4) Baza de calcul și cuantumul indemnizațiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (3) se stabilesc în modul și condițiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.
    (5) Indemnizațiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (3) se plătesc la locul de serviciu al polițistului de frontieră din bugetul de stat.”
    Art. VI. – Articolul 37 din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Concediul de maternitate,  inclusiv pentru soția polițistului care se află la întreținerea acestuia, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pîna la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.”
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Baza de calcul și cuantumul indemnizațiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (4) se stabilesc în modul și condițiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.
    (6) Indemnizațiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (4) se plătesc la locul de serviciu al polițistului din bugetul de stat.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI             Andrian CANDU

    Nr. 135. Chişinău, 21 iulie 2016.