HGM962/2016
ID intern unic:  366270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 962
din  08.08.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare, a structurii și efectivului-limită ale
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1046
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792
    HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535
    HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG100 din 24.02.17, MO67-71/03.03.17 art.158    În temeiul art. 22 alin.(2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), art. 20 pct. 2) și art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1018), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:  
    Lista instituţiilor publice în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcția de fondator, conform anexei nr. 3;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Pct.2 abrogat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 6.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                           Octavian Armaşu

    Nr. 962. Chişinău, 8 august 2016.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.962
din 8 august 2016

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator
    Instituţia publică „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”
    Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”
    [Anexa nr.3 modificată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG100 din 24.02.17, MO67-71/03.03.17 art.158]

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG100 din 24.02.17, MO67-71/03.03.17 art.158]

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.962
din 8 august 2016

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.272 din 6 martie 2002 „Despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor de drept” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.376), cu modificările şi completările ulterioare, și în tot textul anexelor, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    2. La punctele 1 și 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 6 august 2002 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.1178), cu modificările  ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    3. La punctele 3 și 4 din Hotărîrea Guvernului  nr.1298 din 28 octombrie 2003 „Cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.223-225, art.1350), cu modificările și completările ulterioare, și în tot textul anexei, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    4. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.1-5, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    5. La punctele 1, 2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1392 din 16 decembrie 2004 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al documentelor, mărcilor de acciz şi blanchetelor de strictă evidenţă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.36), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    6. La punctele 2, 3 şi 6 din Hotărîrea Guvernului nr.549 din 7 iunie 2005 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.605), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    [Pct.7 abrogat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    8. La punctele 3, 4 şi 6 din Hotărîrea Guvernului nr.733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799) și tot textul anexei, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    9. La punctul 17 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.765 din 5 iulie 2006 „Cu privire la Pagina Oficială a Republicii Moldova în reţeaua Internet” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.819), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    10. La punctele 2, 3 și 4 din Hotărîrea Guvernului nr.1004 din 29 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor  centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1087), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    11. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.916 din 6 august 2007 „Cu privire la Concepţia Portalului guvernamental” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.952), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei  şi Comunicaţiilor”.
  [Pct.12 abrogat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    13. În titlul, clauza de emitere și punctele 1, 2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului nr.625 din 22 mai 2008 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.92-93, art.617), cu completările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    14. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.317 din 28 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.388), cu completările ulterioare, și în tot textul anexei, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma “Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    15. În tot textul Regulamentului cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 319 din 28 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.390), cu modificările ulterioare, și în anexa nr. 2 la Regulament, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.
    16. La punctul 1 subpunctul 3) din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.760 din 18 august 2010 „Cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152, art.832), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiilor  Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    17. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 944 din 11 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de radiocomunicaţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.202-205, art.1038) și al Conceptului, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.962
din 8 august 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 460).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 721 din 22 septembrie 2011 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 160-163, art. 793).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 14 noiembrie 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art. 920).
    4. Punctul 13 din modificările şi completările ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 155 din 28 februarie 2014 „Cu privire la secretarul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 53-59, art. 170).
    5. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 3 martie 2016 „Privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 55-58, art. 275).