OMF113/2016
ID intern unic:  366293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 113
din  05.08.2016
cu privire la acceptarea şi publicarea Cadrului pentru
calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un
mediu pentru calitatea auditului
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1301
    Întru executarea prevederilor Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 180 din 23 martie 2012 „Privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 60-62, art. 210),
ORDON:
    Se acceptă, în baza Acordului privind dreptul de reproducere a Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova, semnat de Ministerul Finanţelor la 2 aprilie 2012 şi Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor la 4 aprilie 2012, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor  a Cadrului pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 113. Chişinău, 5 august 2016.


    cadru