OMAIAA159/2016
ID intern unic:  366297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 159
din  05.08.2016
cu privire la aprobarea unor documente
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1305
    Abrogat prin OMAIA111 din 24.06.17, MO277-288/04.08.17 art.1447


    Întru executarea prevederilor pct.17 subpct.1), 4) și 5), pct.30 subpct.2), pct.39 subpct.1), pct.41 subpct. 3), pct.61 subpct.6), pct.80 subpct. 2) si 3), pct.87 subpct. 1), 4), 5) si 6), pct. 91, pct.112 subpct. 5), pct.138 subpct.3, pct.144 subpct.6, pct.154 subpct.5) din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 25.07.2016 (în continuare – Regulament), în scopul creării condițiilor uniforme în vederea asigurării gestionării eficiente a resurselor financiare destinate susținerii producătorilor agricoli,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Lista soiurilor de viță de vie, solicitate pe piețele de desfacere a producției vitivinicole, conform anexei nr.1;
    2) Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, conform anexei nr.2;
    3) Declarația pe propria răspundere a producătorului agricol, conform anexei nr.3;
    4) Declarația pe propria răspundere a Asociației Centrale de Economii și Împrumut, conform anexei nr.4;
    5) Modelul planului de afaceri, elaborat pe o perioada de minim 5 ani, conform anexei nr.5;
    6) Actul-model de pompare a apei, conform anexei 6;
    7) Actul-model privind instalarea modulelor de sere (construcția serelor, solariilor sau tunelurilor), utilajului, echipamentului și materialului de acoperire pentru producerea legumelor și fructelor pe teren protejat, conform anexei nr.7;
    8) Actul-model de dare în exploatare a sistemelor antiîngheţ și instalațiilor antigrindină, conform anexei nr.8;
    9) Actul-model de instalare a utilajului și echipamentului nou destinat dotării și modernizării fermelor zootehnice, conform anexei nr.9;
    10) Actul-model de dare în exploatare a utilajelor și echipamentelor tehnologice noi, destinate pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare, conform anexei nr.10;
    11) Actul-model de dare în exploatare a sistemului de irigare, conform anexei nr.11;
    12) Certificatul-model eliberat de către instituțiile financiare privind direcțiile de utilizare a creditului și suma dobînzii achitată începînd cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr.12;
    13) Borderoul ordinelor/notă de plată model, conform anexei nr. 13;
    14) Lista-model a beneficiarilor de împrumuturi de la Asociațiile de Economii și Împrumut, conform anexei nr.14;
    15) Actul centralizator-model privind beneficiarii de împrumuturi de la Asociațiile de Economii și Împrumut, conform anexei nr.15;
    16) Raportul-model privind repartizarea sprijinului financiar beneficiarilor de împrumuturi de la Asociațiile de Economii și Împrumut, conform anexei nr.16;
    17) Fișa tehnologică, conform anexei nr. 17.
    2. Se stabilește că la accesarea sprijinului financiar conform măsurilor de sprijin 1.1., 1.2., 1.4. și 1.6. ale Regulamentului pentru care au fost întocmite acte de înființare a plantațiilor în toamna anului 2015, acte de instalare și de dare în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015, nu este necesară înlocuirea lor cu noile modele de acte aprobate conform punctului 1 subpct.7)-11) al prezentului ordin. 
    3. Se pune în sarcina Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură:
    1) Achitarea în baza deciziei Comisiei de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar depuse conform prevederilor Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 10.09.2014.
    2) Autorizarea și achitarea dosarelor de subvenționare, eligibile, depuse pînă la 31 octombrie 2015 și neautorizate, ca urmare a epuizării mijloacelor Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Autorizarea și achitarea lor se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 352 din 10.06.2015.
    3) Asigurarea publicării prezentului ordin, inclusiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și plasarea pe pagina electronică oficială a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
    4. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 115  din  12.06.2015 cu privire la aprobarea unor documente  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 1031).
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                          Eduard GRAMA

    Nr. 159. Chişinău, 5 august 2016.


    anexe